home > vydavateĺstvo Jas > EvanjelizŠcia
NeprihlŠsenż PrihlŠsenie RegistrŠcia


Obsah knihy
Vydavateĺ: Jas 2003
PoŤet strŠn: 72
Cena: 2.60 €
( 78.33 Sk )
Autor: V. Koci√°n a kol.
Titul: Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 1
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     zaober√° sa kritickou situ√°ciou Slovenska s h¬ĺadan√≠m z√°kladn√Ĺch duchovn√Ĺch v√Ĺchod√≠sk z nej vo svetle v√≠zie J√°na Pavla II., P√≠sma a znamen√≠ √®asov.Obsah knihy
Vydavateĺ: Jas 2004
PoŤet strŠn: 48
Cena: 1.80 €
( 54.23 Sk )
Autor: V. Koci√°n
Titul: Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     √®o o tom povedal J√°n Pavol II. Je pokra√®ovan√≠m prv√©ho diela. V knihe je navrhnut√© pomerne kompletn√© v√Ĺchodisko z kr√≠zy, ktor√Ĺm je uskuto√®nenie v√≠zie a programu, ktor√Ĺ n√°m odovzdal J√°n Pavol II., najm√§ po√®as svojej tretej n√°vŇ°tevy Slovenska 11. aŇĺ 14.9.2003.Obsah knihy
Vydavateĺ: Jas 2005
PoŤet strŠn: 92
Cena: 2.75 €
( 82.85 Sk )
Autor: V. Koci√°n
Titul: Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 3
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     √ąo n√°m hovor√≠ Duch cez P√≠smo a dejiny? Kniha je rozdelen√° do 3 √®ast√≠.
1. √®as¬Ě pod√°va obraz naŇ°ej situ√°cie a v√Ĺsledky h¬ĺadania v√Ĺchodiska z 1. dielu.
2. √®as¬Ě BoŇĺ√≠ pl√°n pre n√°s pod¬ĺa J√°na Pavla II. obsahuje ¬ĚaŇĺiskov√© prejavy a t√©my, ako s√ļ v√≠zia o Cirkvi a Slovensku a o naŇ°ej √ļlohe v zjednotenej Eur√≥pe, podmienky blahod√°rnej bud√ļcnosti pre vŇ°etk√Ĺch, programov√© priority a strat√©gia pre n√°s, najm√§ evanjeliz√°cia, konverzia ku Kristovi a o√®istenie pamiatky.
3. √®as¬Ě NaŇ°e povolanie pod¬ĺa J√°na Pavla II. obsahuje posolstv√° k BoŇĺiemu ¬ĺudu, ktor√© n√°s pob√°daj√ļ zatiahnu¬Ě na hlbinu kres¬Ěansk√©ho Ňĺivota pod¬ĺa Evanjelia a Skutkov apoŇ°tolov, a tak sa otvori¬Ě pre nov√ļ jar Ducha.

VŠö nŠkupnż koöŪk je momentŠlne prŠzdny.

Dnes:
Celkom: