home > vydavateĺstvo Jas > SvedectvŠ a inť
NeprihlŠsenż PrihlŠsenie RegistrŠcia


Vydavateĺ: Jas
PoŤet strŠn: 30
Cena: 2.00 €
( 60.25 Sk )
Autor: M. GajdoŇ°
Titul: Svätá Hildegarda
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     broŇĺ√ļrka oboznamuje √®itate¬ĺa stru√®ne so Ňĺivotom sv√§tice Hildegardy z Bingenu v Nemecku a s hist√≥riou jej kaplnky v Slia√®i na Slovensku. Je skuto√®ne pozoruhodn√©, ako svetlo sv√§tice z Por√Ĺnia zaletelo aŇĺ do tohto k√ļpe¬ĺn√©ho meste√®ka na Pohron√≠.Vydavateĺ: Jas 2010
PoŤet strŠn: 0
Cena: 2.00 €
( 60.25 Sk )
Autor:
Titul: Sv√§t√Ĺ Patrik
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka
     Sv. Patrik, apoŇ°tol √ćrska, patr√≠ medzi najob¬ĺ√ļbenejŇ°√≠ch sv√§tcov v √ćrsku, Ve¬ĺkej Brit√°ni√≠, v Severnej Amerike a Austr√°li√≠. Jeho meno sa stalo ob¬ĺ√ļben√Ĺm aj u n√°s, hoci doposia¬ĺ sme nemali v sloven√®ine ani jeho Ňĺivotopis. Jeho ob¬ĺ√ļbenos¬Ě je opodstatnen√°. Nie pre jeho mimoriadne dlh√Ĺ Ňĺivot,ale pre jeho premnoh√© mimoriadne skutky, naplnen√© l√°skou a silou Ducha Sv√§t√©ho. Platia o √≤om slov√° ApoŇ°tola n√°rodov: Moja re√® a moje ohlasovanie nespo√®√≠vali v presved√®iv√Ĺch a m√ļdrych slov√°ch, ale v prejavoch Ducha a a moci (1 Kor 2,4). Pod¬ĺa newyorsk√©ho kardin√°la Patricka Francisa Morana, autora prvej √®asti tejto knihy a stru√®n√©ho Ňĺivotopisu narodil sa v roku 387 a zomrel v roku 493. Jeho liturgick√° spomienka je 17. marca, vo v√Ĺro√®n√Ĺ de√≤ jeho odchodu ve√®nej vlasti.
V druhej √®asti knihy s√ļ p√≠somnosti apoŇ°tola √ćrska. Nap√≠sal ich, ako s√°m potvrdzuje, bez ve¬ĺkej znalosti latin√®iny a v√Ĺre√®nosti. Napriek tomu prezr√°dzaj√ļ ve¬ĺkos¬Ě Patrikovej viery, l√°sky a sv√§tosti. Sv. Patrik odpovedal hlboko v srdci na BoŇĺie volanie a pokorne sa zveril vedeniu a sile Ducha Sv√§t√©ho. Preto napriek svetskej nedou√®enosti a slabosti jazyka stal sa m√ļdrym a l√°skav√Ĺm u√®ite¬ĺom a pastierom st√°tis√≠cov, s mnoh√Ĺmi mocn√Ĺmi prejavmi Ducha.

VŠö nŠkupnż koöŪk je momentŠlne prŠzdny.

Dnes:
Celkom: