home > vydavateĺstvo Jas > K 1150. jubileu
NeprihlŠsenż PrihlŠsenie RegistrŠcia


Obsah knihy
Vydavateĺ: Jas 2006
PoŤet strŠn: 60
Cena: 2.20 €
( 66.28 Sk )
Autor: V. Koci√°n
Titul: Svetlo zo Sol√ļna
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     druh√© aktualizovan√© a doplnen√© vydanie broŇĺ√ļry Svetlo zo Sol√ļna. Je to duchovn√Ĺ Ňĺivotopis sv. Metoda prv√©ho metropolitu Slovenska a √ļvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a v√Ĺzname pre Slovensko, Slovanov a Eur√≥pu.Vydavateĺ: Jas 2008
PoŤet strŠn: 52
Cena: 3.00 €
( 90.38 Sk )
Autor: V. Kocian
Titul: Pod v√≠¬Ěazn√Ĺm dvojkr√≠Ňĺom
Slovensky, mäkká väzba, plnofarebná, formát A5
     √ąesi maj√ļ najkrajŇ°√≠, najv√§√®Ň°√≠ a najdrahŇ°√≠ klenot dvojkr√≠Ňĺa - 70 centimetrov vysok√Ĺ Z√°viŇ°ov kr√≠Ňĺ.
Aj my m√°me svoj klenot. je n√≠m cyrilometodsk√Ĺ slovensk√Ĺ dvojkr√≠Ňĺ. St√°l pri zrode n√°Ň°ho n√°roda, naŇ°ej kult√ļry, Ň°t√°tnosti i naŇ°ej viery. od roku 863 sprev√°dza n√°s celou hist√≥riou. Svoj√≠m jasom presvietil ¬ĚaŇĺk√© chv√≠le naŇ°√≠ch dej√≠n a zahnal tmu. Stoj√≠ na slovensk√Ĺch v√†Ň°koch i Ň°t√≠toch. Je vsaden√Ĺ do srdca Eur√≥py ako najkrajsŇ°ie znamenie a pr√≠s¬ĺub pre jej i naŇ°u Ň°¬Ěastn√ļ bud√ļcnos¬Ě.Vydavateĺ: Jas 2010
PoŤet strŠn: 31
Cena: 2.50 €
( 75.32 Sk )
Autor: V. Koci√°n
Titul: UŇĺ je tu ten √®as, 2. diel
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka
     UŇĺ je tu ten √®as. BoŇĺ√≠ √®as - najvyŇ°Ň°√≠ √®as ! √®as prebudi¬Ě sa a za√®a¬Ě kona¬Ě. Pre z√°chranu rod√≠n a n√°roda. Lebo liber√°lna protikres¬Ěansk√° globaliz√°cia ohrozuje naŇ°e duchovn√©, kult√ļrne a biologick√© korene. Preto boj o ne je o boj o Ňĺivot, slobodu a Ň°¬Ěastn√ļ bud√ļcnos¬Ě det√≠, rod√≠n, n√°roda i Eur√≥py. Sme v jej strede, na miestach, kde sv. Cyril a Metod poloŇĺili z√°klady viery a kult√ļry vŇ°etk√Ĺch slovansk√Ĺch n√°rodov. Preto n√°s J√°n Pavol II vyzval: Slovensko m√° osobitn√ļ √ļlohu pri budovan√≠ Eur√≥py tretieho tis√≠cro√®ia. Dobre si to uvedomte ! Cie¬ĺ tejto dvojdielnej publik√°cie je da¬Ě odpove√Į na t√ļto v√Ĺzvu. Jej 2.diel m√° tieto kapitoly:
I. V√ćZIA CYRILOMETODSKEJ MISIE
II. V√ćZIA J√ĀNA PAVLA II. A BENEDIKTA XVI.
III. V√ćZIA NA҆EJ √öLOHY V ?SRDCI? EUR√ďPYVydavateĺ: Jas 2010
PoŤet strŠn: 31
Cena: 2.20 €
( 66.28 Sk )
Autor: V. Kocian
Titul: UŇĺ je tu ten √®as, 1. diel
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka
     UŇĺ je tu ten √®as. BoŇĺ√≠ √®as, najvyŇ°Ň°√≠ √®as ! √®as prebudi¬Ě sa a za√®a¬Ě kona¬Ě. Pre z√°chranu rod√≠n a n√°roda. Lebo liber√°lna protikres¬Ěansk√° globaliz√°cia ohrozuje naŇ°e duchovn√©, kult√ļrne a biologick√© korene. Preto boj o ne je boj o Ňĺivot, slobodu a Ň°¬Ěastn√ļ bud√ļcnos¬Ě det√≠, rod√≠n, n√°roda i Eur√≥py. Sme v jej strede, na miestach, kde sv. Cyril a Metod poloŇĺili z√°klady viery a kult√ļry vŇ°etk√Ĺch slovansk√Ĺch n√°rodov. Preto n√°s J√°n Pavol II vyzval: Slovensko m√° osobitn√ļ √ļlohu pri budovan√≠ Eur√≥py tretieho tis√≠cro√®ia. Dobre si to uvedomte ! Cie¬ĺ tejto dvojdielnej publik√°cie je da¬Ě odpove√Į na t√ļto v√Ĺzvu. Jej 1.diel m√° tieto kapitoly:
I. BOJ O KORENE JE BOJ O ŇĹIVOT
II. DEV√ćN - SLOVENSK√Ě SIONVydavateĺ: Jas 2010
PoŤet strŠn: 90
Cena: 4.00 €
( 120.5 Sk )
Autor: V√°clav Kocian
Titul: Zabudnut√Ĺ kr√°¬ĺ Rastislav a jeho dielo
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Zabudnut√Ĺ kr√°¬ĺ Rastislav?!
Ten, bez ktor√©ho by Eur√≥pa nemala svojich patr√≥nov a apoŇ°tolov Slovanov, Cyrila a Metoda?
Ten, ktor√Ĺ za ich pomoci poloŇĺil kult√ļrne, pr√°vne, Ň°kolsk√© i cirkevn√© z√°klady pre svoju r√≠Ň°u a uk√°zal cestu √ĮalŇ°√≠m Slovanom?
Ten, ktor√Ĺ aj vojensky obh√°jil suverenitu svojho Ň°t√°tu vo√®i Frankom?
Ten, ktor√Ĺ v d√īsledku vlastizrady Sv√§topluka podst√ļpil za svoj n√°rod aj bolestn√© mu√®en√≠ctvo?
Ten, ktor√Ĺ je po Cyrilovi a Metodovi najv√§√®Ň°√≠m dobrodincom Slov√°kov i ostatn√Ĺch Slovanov?
Ten, bez ktor√©ho by sme moŇĺno ako n√°rod uŇĺ d√°vno zanikli?
√Āno, pr√°ve ten je zabudnut√Ĺ! My sme na tohto vz√°cneho muŇĺa v tis√≠cro√®nom zatmen√≠ naŇ°ich n√°rodn√Ĺch dej√≠n zab√ļdali. A, Ňĺia¬ĺ, zab√ļdame aj dnes. Preto je tu tento pokus predloŇĺi¬Ě √®itate¬ĺovi ucelen√Ĺ poh¬ĺad na Ňĺivot a dielo Rastislava a da¬Ě podnety pre naŇ°u pr√≠tomnos¬Ě a bud√ļcnos¬Ě.

VŠö nŠkupnż koöŪk je momentŠlne prŠzdny.

Dnes:
Celkom: